Đề kiểm tra môn văn học lớp 10 học kì 2 - 07 | de kiem tra mon van hoc lop 10 hoc ki 2 - 07

A. Trắc nghiệm (2 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
1. Văn học trung đại Việt Nam được chia làm mấy giai đoạn?
a. Một b. Hai c. Ba d. Bốn
2. Đặc điểm nội dung lớn nhất của văn học trung đại Việt Nam là?
a. Chủ nghĩa yêu nước
b. Chủ nghĩa nhân đạo
c. Cảm hứng thế sự
d. Ý a và b
e. Cả a, b, c
3. “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá / Non sông nghìn thuở vững âu vàng “ là câu đối của ai?
a. Lý Thái Tổ
b. Trần Nhân Tông
c. Nguyễn Trãi
d. Nguyễn Bỉnh Khiêm
4. “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc” là câu nói của ai?
a. Trần Thủ Độ
b. Trần Bình Trọng
c. Nguyễn Phi Khanh
d. Nguyễn An
5. Biện pháp nghệ thuật thường ít được sử dụng để gây cười trong tác phẩm trào phúng dân gian?
a. Phóng đại, khoa trương
b. Tương phản
c. Chơi chữ
d. Ẩn dụ
6. Tóm tắt văn bản tự sự nhằm mục đích gì?
a. Lưu giữ thông tin
b. Sưu tầm tư liệu cho học tập, nghiên cứu
c. Kể lại cho người khác nghe
d. Cả ba ý trên
7. Có mấy kiểu kết cấu phổ biến của văn bản thuyết minh?
a. Hai c. Ba d. Bốn b.Năm
8. Điểm giống nhất giữa thơ Đường và thơ Hai-cư là:
a. Tả cảnh
b. Hàm súc, dư ba
c. Thấm nhuần tư tưởng Lão - Trang
d. Kết cấu chặt chẽ
B.Tự luận (8 điểm)
Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du.
By http://www.1000dethi.com/
Posted in: Lớp 10 HK 2 - VănDai su Olay suu tam.

View more latest threads same category: