Đề thi ngữ văn 12 học kì 2 - đề 03

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
*****
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : VĂN - KHỐI : 12 (CƠ BẢN)
THỜI GIAN : 90 PHÚT (KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ)
Câu 1: (2.0 điểm) Anh (chị) hãy cho biết ý nghĩa của hình ảnh “con đường mòn” trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn?
Câu 2: (3.0 điểm) Hãy viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến của Vauvenagues sau đây :
"Trong tất cả mọi sự lãng phí, đáng trách nhất là lãng phí thời giờ ".
Câu 3: (5.0 điểm) Anh (chị) hãy phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành.
Posted in: Lớp 12 HK 2 - VănXem thêm....

View more latest threads same category: